habilitált docens, Mgr., PhD

a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
tiszteleti tagja

zoltan.csehy @ uniba.sk


magyar irodalomtörténet
kisebbségi kultúrák
szerzői énformálás
műfordítás
az antik kultúra továbbélése
queer kultúra

Tanulmányok, fokozatszerzés
2009 habilitáció, irodalomtudomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest), docensi fokozat
2003 PhD, irodalomtudomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
1998 magyar nyelv és irodalom – latin nyelv és irodalom szakos tanár (Comenius)
Díjak, ösztöndíjak
2022 A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tiszteleti tagsága
2022 Zelk Zoltán Díj (Zelk Zoltán Alapítvány)
2021 Erdődy Edit-díj (Budapest, BTK Irodalomtudományi Intézet, Modern Magyar Irodalmi Osztály)
2021 Madách Imre-díj (Pozsony)
2020 Déry Tibor-díj (Budapest)
2020 Baumgarten-emlékjutalom (Budapest)
2020 Háttér-díj (Budapest, Háttér Társaság)
2019 Révay József-díj (Budapest, Magyar Ókortudományi Társaság)
2018 Csáth Géza-díj (FISZ, Budapest)
 2018 Svájc. Zug, Landis & Gyr Stiftung. Alkotói ösztöndíj
 2016 Alföld-díj (Debrecen)
2014 Janus Pannonius–díj (Magyar PEN Club)
 2013 Magyarország. Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
 2012 Magyarország. Budapest, MTA ITI: kutatói ösztöndíj
 2011 Forbáth Imre-díj (SZMÍT) 
2011 Németország. Stuttgart. Akademie Schloss Solitude. Alkotói ösztöndíj 
2010 Bárka-díj (Békéscsaba)
 2009 József Attila-díj (Budapest) 
 2008 Magyarország. Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
 2008 Arany János-díj (Budapest, MTA) – az MTA fiatal kutatói díja
 2008 Madách Imre-díj (Pozsony, Szlovák Irodalmi Alap)
 2007 Magyarország. CEEPUS: Vendégoktató a szegedi egyetemen 
2007 Finnország. Erasmus, University of Helsinki
 2006 Ausztria. CEEPUS: Universität Wien
 2006 Magyarország. Domus Hungarica kutatói ösztöndíj
 2005 Magyarország. Domus Hungarica kutatói ösztöndíj
 2005 Kerényi Grácia-díj (Budapest, a Magyar Ókortudományi Társaság műfordítói díja)
 2005 Év Könyve Díj (Budapest, Magyar Írószövetség)
 2004 Sziveri János-díj (Veszprém)
 2004 Magyarország. Székely János Alkotói Ösztöndíj
 2003 Madách Imre-díj (Pozsony, Szlovák Irodalmi Alap)
 2003 Magyarország. Móricz Zsigmond-ösztöndíj
 2001 A Palimpszeszt Alapítvány Díja
 2001 Posonium-díj (Pozsony) 
Projektek
 2021–2023 Kulturális emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és nyelvtudomány kontextusában, VEGA 1/0106/21
2014–2016 Ideológiák, identitások és önláttatási stratégiák az irodalom és nyelvtudomány kontextusában multikulturális térben, VEGA 1/0051/14 
 2011–2013 Nyelvi és irodalmi menedzselés multikulturális térben, VEGA 1/0233/11
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
2020–2022  Transzkulturális szempontok egy külföldiek számára íródó magyar irodalomtörténetben (MTA, Budapest), 1872/1/2020/HTMT
 2022 Hungarian Literature as World Literature, a Bloomsbury kiadó projektje 
 2017–2019 Műfordítás, kulturális hibriditás, többnyelvűség a magyar irodalom és nyelvtudomány kontextusában, VEGA 1/0272/17
 2013–2015 Álnevek és maszkok az irodalomban, VEGA 1/0021/13 
 2008–2010 Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában, VEGA 1/0791/08 (projektvezető-helyettes)
 2007–2009 Magyar irodalom a közép–európai többnyelvűség kontextusában, 
 2006–2008 Magyar irodalom és irodalomtudomány Szlovákiában kisebbségi és közép–európai kontextusában, VEGA 1/3725/06
Publikációk és idézettség
 
Monográfiák
2021 Aritmikus Képzelet. Avantgárd zene, chance poetry és epikus gravitáció Cselényi László műveiben, Pozsony/ Dunaszerdahely, Kalligram
 2020 Arctalanság, arcadás, arcrongálás. Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban, Budapest, reciti
 2018 Gyakorlati magyar verstan – Príručka maďarskej verzológie, Pozsony, Comenius Egyetem (Polgár Anikóval)
 2015 Experimentum mundi. (Poszt)modern operakalauz (1945–2014), Budapest /Pozsony, Pesti Kalligram /Kalligram
 2014 Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben, Pozsony, Kalligram,
 2007 Parnassus biceps. Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben, Pozsony, Kalligram
 2002 A szöveg hermaphrodituszi teste. Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből, Pozsony, Kalligram
Szépirodalmi művek
2021 Kimaradsz egy körből! Hetény, Anser
 2020 Grüezi! Fél év Svájc, Dunaszerdahely, Kalligram
 2013 Nincs hová visszamennem, Pozsony, Kalligram
 2010 Homokvihar, Pozsony, Kalligram
 2006 Hecatelegium, Pozsony, Kalligram
 1998 Csehy Zoltán alagyái, danái és elegy-belegy iramatai, Pozsony, Kalligram
 1993 Nút, Pozsony, Kalligram
Műfordítások
2014 Petronius Arbiter: Satyricon; hexameterekben magyarította Csehy Zoltán; Kalligram, Pozsony
 2013 Pier Paolo Pasolini: Korom vallása, Pozsony, Kalligram
 2013 Illatos kenőcsök háza (A középkori latin költészet gyöngyszemei), Polgár Anikóval, Pozsony, Kalligram (első kiadása: 2001)
 2012 Amalthea szarva (Száz itáliai humanista költő), Pozsony, Kalligram
 2011 Hárman az ágyban. Görög és latin erotikus versek, Pozsony, Kalligram
 2009 Poggio Bracciolini: Elméncségek. Reneszánsz egypercesek, Pozsony, Kalligram
 2004 Francesco Petrarca: Orpheusz lantja, Dávid hárfája, Pozsony, Kalligram
 2004 Marcus Valerius Martialis: Költők, ringyók, pojácák (válogatott epigrammák), Pozsony, Kalligram
 2002 Sztratón: Kölyökmúzsa, Pozsony, Kalligram
 2001 Antonio Beccadelli: Hermaphroditus, Pozsony, Kalligram
Tudományszervezés
 2015–2019 A Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője
   
   
Bizottságok, társasági tagság
   
   
   
Doktori témák
Comenius Irodalomtudományi Doktori Iskola
  •  
Szakdolgozati témák