Tanszékünk Szlovákia legrégebbi olyan akadémiai műhelye, ahol magyar nyelvet, irodalmat és kultúrát kutatunk és tanítunk. A tanszéken három alap- és három magiszteri képzést kínálunk (mind a hat képzés akkreditált). Diplománkat az egész országban megbecsülik, tanáraink a legkeresettebb magyart tanító pedagógusok Szlovákiában, kiváló fordítók és tolmácsok kerülnek ki tőlünk, a szlovákiai magyar szerkesztőségekben, kiadóknál szívesen alkalmazzák volt hallgatóinkat. Akik szeretnék még folytatni tanulmányaikat, nappali és levelező tagozaton is választhatják irodalmi vagy nyelvészeti doktori képzésünket. 

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1923 óta tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat a hallgatók. A kezdetekkor a magyar szemináriumon folyt az oktatás, később a szlovák szemináriumra került, majd a klasszikus nyelvek tanszékén folyt a magyar oktatása. Önállóvá 1959-ben vált a magyar tanszék, vezetője Sas Andor történész és irodalomtudós lett. Azóta több jeles szlovákiai magyar nyelvész és irodalomtörténész volt az intézmény munkatársa. A magyar szakos hallgatók első generációját Turczel Lajos, Sima Ferenc, Jaroslava Pašiaková és Garaj Lajos oktatta. Csanda Sándor, Jakab István, Zeman László és Fónod Zoltán személyében rövidesen új tagokkal bővült a tanszék, majd Zalabai Zsigmond, Tőzsér Árpád és Grendel Lajos csatlakozott a tanári karhoz. Rövid ideig az intézmény tagja volt Rudolf Chmel hungarológus és Szabómihály Gizella nyelvész is. Hosszú ideig vezette a Tanszéket Mészáros András, az MTA külső tagja, a tanszék jelenlegi oktatói közül Dusík Anikó és Csehy Zoltán dolgozott tanszékvezetőként. A tanszék jelenlegi vezetője Misad Katalin.