habilitált egyetemi docens, PhD
nyelvész

nador1 @ uniba.sk


alkalmazott nyelvészet – nyelvpedagógia
magyar mint idegen nyelv
a hungarológia pedagógiai és történeti kérdései
Kelet-Közép-Európa nyelvpolitikai szempontból

Tanulmányok, fokozatszerzés
2001 habilitáció (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs)
1998 a nyelvtudomány kandidátusa (Magyar Tudományos Akadémia)
1988 dr. univ. mai magyar irodalom (ELTE BTK)
1984 ELTE magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
1981 Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
2013–2015 Hungarobox, Grundtvig tanulási kapcsolatok nemzetközi projekt – magyarországi koordinátor
2008–2010 Te-Le-Hu, Grundtvig tanulási kapcsolatok nemzetközi projekt – magyarországi koordinátor
Monográfiák
2022   
2022   
2019  Régi és újabb nyelvoktatási módszerek. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, ISBN: 9786155961144 
2018  Tanított (anya)nyelvünk. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, 73 p. ISBN: 9789639808959
2012  Nyelv - társadalom - kultúra: bevezetés a nyelv, a társadalom és a kultúra összefüggéseinek tanulmányozásába (Társszerző: Spannraft, Marcellina) Budapest, Magyarország: Patrocinium Kiadó, 144 p. ISBN: 9786155107870
2006  Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv – hungarológia: alapismeretek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 190 p. (Társszerző, társszerkesztő) ISBN 9637094555
  Nyelvpolitika. A magyar nyelv politikai státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. BIP, Budapest, 246; ISBN: 9638624442 
1998  A magyar mint idegen nyelv/hungarológia. Egyetemi segédkönyv. (Társszerző: Giay Béla.) Janus–Osiris, Bp.,598 p. ISBN 9633795733  
1992  A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája (1967-1988). Madách Könyvkiadó, Pozsony-Bratislava, 418 p. ISBN: 8070890894
1989  Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához (1945-1988). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Bp. 138 p. (Társszerző: Giay Béla) 
Tudományszervezés
2016– A Kárpát-medencében magyarul – magyar mint idegen nyelv tanárképzés Beregszászon – projektfelelős, tanterv kidolgozása, oktatásszervezés
  Digitális tananyagfejlesztés – magyar nyelvtan 5–12. osztály (szerkesztő, lektor) 
   
Bizottságok, társasági tagság
   
   
   
   
   
   
Doktori témák
Comenius Általános Nyelvészeti Doktori Iskola
  •  
Szakdolgozati témák
  • A nyelvi befolyásolás vizsgálata a sajtószövegeken keresztül
  • Egy elektronikus hírportál mint multimediális szöveg elemzése 
  • A reklám mint multimediális szöveg 
  • Tankönyvszövegek vizsgálata a befogadó (a diák) szemszögéből
  • Magyar reáliák bemutatása egy választott témakör alapján
  • A tudományos írásművek stilisztikai és szövegtani vizsgálata (pl. egy szakfolyóirat alapján)
  • Egy választott könyvkiadó történetének feldolgozása