egyetemi tanár, PhD
nyelvész

istvan.lanstyak @ uniba.sk


fordítás, bibliafordítás
nyelvalakítás, nyelvi problémák
nyelvi ideológiák
lexikológia és lexikográfia
kétnyelvűség-kutatás

Tanulmányok, fokozatszerzés
1995 tudományok kandidátusa (CSc.), Comenius (később átminősítve PhD-fokozattá)
1989 dr. univ., bölcsészettudomány (Comenius) 
1983 magyar−angol szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
2010–2012 Ellel Ministries moduláris iskolája (lelkigondozói tanfolyam)
Díjak
2019 Magyar Érdemrend Lovagkereszt (Magyarország köztársasági elnöke)  
2017 Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság)
2001 Madách Posonium-díj (az előző év legjobb szlovákiai magyar könyve)
Projektek
2018–2022  APVV-projekt: Nyelvi és kommunikációs problémák Szlovákiában és kezelésük
 2008–2010 VEGA-projekt: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
 2017–2019 VEGA-projekt: Fordítás és kulturális hibriditás a magyar irodalomtörténet és a nyelvtudomány kontextusában (projektvezető-helyettes)
 2013–2017 APVV-projekt: A szlovák nyelv a többnyelvű szlovákiai közösségek kontextusában
 2010–2011 VEGA-projekt: Pozsony és a többnyelvűség. A pozsonyi lakosok háború közti és háborús nemzedékének nyelvi életrajza (projektvezető-helyettes)
 2002–2003 Aktion Österreich–Slowakei Wissenschafts- und Erziehungskooperation (Wien–Bratislava). Handbuch des Bilinguismus (Ausgewählte Texte zur Erforschung der Mehrsprachigkeit)
1995–1997  The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary. Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme
Publikációk és idézettség (MTMT)
 
Monográfiák
 2022 Nyelvi váltakozások az igék körében. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. ISBN 978-80-974359-0-5. 208 p. 
 2022 Nyelvi váltakozások az igenevek körében. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. ISBN 978-80-974359-1-2. 97 p.
 2022 Nyelvi váltakozások az igekötős igék körében. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. ISBN 978-80-974359-2-9. 180 p.
 2022 Nyelvi váltakozások a névszók körében. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. ISBN 978-80-974359-3-6. 252 p.
 2022 Nyelvi váltakozások a névutók körében. Nyelvhelyességi és nyelvi helyénvalósági kérdések. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. ISBN 978-80-974359-4-3. 246 p.
 2021 „Az Istennek könyve közönséges nyelven”. Tanulmányok a bibliafordításról. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda. ISBN 978-80-89978-19-9. 190 p. 
 2018 Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda. ISBN 978-80-89978-00-7. 360 p.
 2014 Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Szerk. Csanda Gábor. Pozsony: Comenius Egyetem. ISBN 978-80-223-3705-2. 264 p.
 2009 A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Pozsony–Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-63-3. 314 p.  
 2009 Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvmenedzselés. Pozsony–Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-64-0. 166 p.  
 2006 Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN 80-7149-814-9. 296 p.
 2002 Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN 80-7149-511-5. 304 p. (Szabómihály Gizellával)
 2000 A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó–Kalligram Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely. ISBN 963 379 827 2. ISSN: 1419-323-X. 368 p.
 1998 Nyelvünkben – otthon. Dunaszerdahely: Nap Kiadó. ISBN 80-85509-64-4. 185 p. 
 1998 A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. (Egyetemi Füzetek 1.) ISBN 80-8062-023-7. 98 p.
1997 Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. (Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában.) Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. ISBN 80-7149-173-X. 184 p. (Szabómihály Gizellával)
Tudományszervezés