adjunktus, Mgr., PhD
nyelvész

szilard.sebok @ uniba.sk


metanyelv, nyelvleírás-módszertan
nyelvi ideológiák
nyelvi problémák

metaforák
nyelvművelés-kritika

Tanulmányok, fokozatszerzés
2012–2016 doktori képzés és fokozatszerzés, általános nyelvészet (Comenius)
2010–2012 magiszteri képzés, magyar nyelv és irodalom – esztétika (Comenius)
2007–2010 alapképzés, magyar nyelv és irodalom – esztétika (Comenius)
   
Díjak, ösztöndíjak
2017 Arany János Fiatal Kutatói Díj
Projektek
2020 Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben, MTA Domus 1872/9/2020/HTMT
2019 Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben, MTA Domus, 2527/18/2019/HTMT
2018–2019 Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben, MTA Domus, 4039/17/2018/HTMT
2017–2018 Nyelvi problémák a határon túli magyar nyelvközösségekben, MTA Domus, 3272/12/2017/HTMT
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
2018–2022  Nyelvi és kommunikációs problémák Szlovákiában és kezelésük, APVV-17-0254 (projekt-koordinátor)
2014–2015  deológia, identitás és önreprezentáció a nyelvészet és irodalomtudomány kontextusában, VEGA 1/0051/14
2013–2017  A szlovák nyelv a többnyelvű szlovákiai közösségek kontextusában, APVV-0689-12
Monográfiák
2017  Meta és nyelv. Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására. Pozsony: Comenius Egyetem, Pozsony.
Bizottságok, társasági tagság
   
   
Szakdolgozati témák
  • nyelvi problémák, nyelvi ideológiák
  • metaforakutatás, szójelentés-kutatás
  • nyelvművelés-kritika, igekötős neologizmusok
  • diskurzuselemzés