egyetemi adjunktus
író, irodalmár

szaz2 @ uniba.sk


magyar irodalomtörténet
közép-európai zsidó irodalmak
cseh irodalom
délszláv (boszniai) irodalom

Tanulmányok, fokozatszerzés
2013–2017 Irodalomtudományi Doktori Iskola (Comenius) és PhD fokozat
2008–2013 Színházi rendező és dramaturg - MA fokozat (Mgr. art.) - Színművészeti Egyetem (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), színházi rendező és dramaturg szak, Pozsony
2009–2010 Dramaturgia – Színház- és Filmművészeti Egyetem, Színházi dramaturg szak, Budapest – Erasmus program 
2006–2009 Színművész - BA fokozat (Bc.) – Színművészeti Egyetem (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), Színművész szak, Pozsony
Díjak, ösztöndíjak
  Sziveri János Díj
2019  Artisjus Irodalmi Díj – próza kategória (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület)
2018 Madách-nívódíj (Irodalmi Alap)
2018–2020 Írói alkotói ösztöndíj - Kisebbségi Kulturális Alap (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) 20-211-00384 „Kelet és nyugat között” 
2018 Írói alkotói ösztöndíj - Kisebbségi Kulturális Alap (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) 18-211-01227 „Feljegyzések útközben”
2018 Talamon Alfonz díj (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)
2017 "Ivan Olbracht" - Fond na podporu umenia (Slovak Arts Council) 17- 351-03692
2017 Visegrad Literary Residency Program, Prága
2017 postdoc, Visegrad Scholarship Program, V4EaP, 51700261 "From Vyšehrad and Visegrád to Višegrad – cultural contacts of Visegrad nations and nations of Bosnia and Herzegovina at the age of Austro-Hungary" (Department of Comparative Literature and Librarianship, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo)
2017 Litera napló-díj (litera.hu portál)
2016 Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj (Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács)
2009 Székely János - költészeti és drámaírói ösztöndíj
2009 Arany Opus (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)
Projektek
 2014–2015 "Haszid témák és motívumok a kortárs magyar irodalomban" - Comenius Egyetem, Grant pre mladých, UK/365/2014
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
 2019 "Közép-európai szövegek a heteroimázs kontextusában" X/5/2019 Univerzitná grantová agentúra (UGA) Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
 2018–2019 "Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák és a magyar irodalomban" - VEGA 1/0034/17 (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Közép-európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem) 
 2017–2018 "Fordítás, kulturális hibriditás és plurilingvizmus a magyar irodalomtudomány és nyelvészet kontextusában" - VEGA 1/0272/17 - (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, BtK, Comenius Egyetem)
 2014–2016 "Ideológiák, identitások és önreprezentáció nyelvészeti és irodalomtudományi kontextusban multikulturális térben" - VEGA 1/0051/14 - (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, BtK, Comenius Egyetem)
Publikációk és idézettség (MTMT)
Pubikációk a Comenius Egyetem nyilvántartásában, illetve kutatási profilján
Monográfiák
2022 A tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra. Kalligram, Budapest – Dunaszerdahely 
2021 „Haszid vérző Kisjézuska” Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben. Kijárat Kiadó, Budapest
Szépirodalmi könyvek
 2017 Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium, Kalligram
 2014 Mŕtva zem, mŕtve dievčatá. ford. Gabriela Magová, Kalligram, Pozsony-Budapest
 2013 Halott föld, halott lányok. Kalligram, Pozsony-Budapest 
 2011 Arcadia. Kalligram, Pozsony-Budapest
Színházi és rádiós tevékenység
  két rádiójáték szerzője, négynek pedig rendezője
 2011–2014 rendezőként 5, dramaturgként 2 előadás létrehozásában működött közre
 2011–2012 Szép szó - irodalmi műsor, szerkesztő-műsorvezető
Doktori témák
Comenius Általános Nyelvészeti Doktori Iskola
  •  
Szakdolgozati témák
  •